Vyhrála volby v Praze opravdu TOP 09?

20. prosince 2010 - Andrea Češková
20 Pro

Volby v Praze byly celostátně komentovány jako jednoznačná porážka ODS a vítězství TOP 09. Nejen konečné složení radnic však dokazuje, že tomu bylo trochu jinak.

Stačí si sečíst výsledky ze všech městských částí a „velké radnice“ a zjistíme, že vítězem se stala ODS. Získala 379 mandátů, zatímco TOP 09 pouze 242. Na součet hlasů porazila občanská demokracie „topku“ o zhruba 400 tisíc hlasů. Stejný výsledek dostaneme, i pokud si prohlédneme počet vítězství v jednotlivých městských obvodech – ODS získala nejvíce hlasů v devětadvaceti z nich, zatímco TOP 09 pouze v sedmi. Že je ODS stále nejzavedenější stranou na pravici, dokazuje i fakt, že její kandidátka chyběla pouze ve čtyřech částech Prahy, jinak se všude ucházela o hlasy voličů a pokaždé získala alespoň jeden mandát. TOP 09 naproti tomu chyběla v patnácti případech (v dalším případě kandidoval pouze celostátní partner TOP 09 Starostové a nezávislí) a ve dvou dalších si nepřipsala ani jedno křeslo v zastupitelstvu.

Starostové a počet koalic

Dalším kritériem úspěšnosti strany je počet koalic, které se stranám podařilo sestavit, a starostů, kteří usednou v čele městských částí. Vezmeme-li v úvahu dvaadvacet „číslovaných“ obvodů a celou Prahu, kde se skládají městské rady, sedí ODS na osmnácti radnicích a v šestnácti z nich má i starostu, zatímco TOP 09 má vliv na řízení pouze deseti městských obvodů a starostuje pěti z nich.

Zajímavé srovnání přináší i pohled na koalice, které obě zkoumané strany sestavily spolu s ČSSD, z nichž ta celopražská byla často kritizována. Zatímco ODS jako nejsilnější strana koalice spolupracuje se sociální demokracií v desíti případech z šestnácti, TOP 09 si jako lídr koalice vybrala ČSSD za svého partnera ve třech z pěti případů, což v obou případech činí zhruba 60 %. Celkově ODS spolupracuje s ČSSD na stejném počtu radnic, tedy deseti, zatímco TOP 09 přibrala ještě další dva obvody, v nichž je slabším partnerem, a je tedy na pěti (procentuálně vyjádřeno z celkového počtu koalic to činí 56:50). Znamená to, že ODS rozhodně není jedinou stranou, která by uzavírala koalice se sociální demokracií, a že tak činí v prakticky stejné míře jako TOP 09. Kritika velké koalice na „velké“ radnici je tedy do velké míry neoprávněná.

Koalice bez vítězných stran

Další pohled, který nám nabízí volební statistika, jsou radnice, kde nevládne vítězná strana. Opět tu totiž musíme demýtizovat mediální interpretaci, že „zlá“ ODS vyřadila v Praze z koalice „hodnou“ TOP 09. Podíváme-li se totiž znovu na úroveň městských obvodů, zjistíme, že vítězná strana nevládne ve třech obvodech (magistrátní + dva městské obvody), přičemž ve dvou případech je spoluviníkem i TOP 09. Právě ona totiž uzavřela koalici s ČSSD, Věcmi veřejnými a nezávislou kandidátkou na Praze 20 a 21 a vyřadila vítěznou stranu ze hry. V jednom případě to dokonce byla ODS, se kterou TOP 09 mohla na Praze 21 sestavit většinovou koalici.

To nás přivádí i k dalšímu kritériu, a to počtu radnic, kde ODS, resp. TOP 09 zvolila raději spolupráci s levicí, než aby sestavila ideově kompaktní koalici s pravicovou stranou. U obou stran opět docházíme k podobnému poměru – u ODS šlo takovou vládu sestavit ve všech, tedy deseti případech, u TOP 09 u čtyř z pěti. Stěžuje-li si tedy někdo na vládu pravice se sociální demokracií, neměla by to rozhodně být TOP 09.

Jak lze zmíněná čísla shrnout? Česká republika má 6200 obcí, 133 měst nad 10 tisíc obyvatel, 24 statutárních měst, 14 krajských. Každé z nich má lokální specifika, různé vztahy s politickými konkurenty, jiné důvody spolupráce. To dokazuje třeba i skutečnost, že na řadě míst v Praze ODS spolupracuje s TOP 09, přestože mohla zvolit i spolupráci se sociální demokracií, jak je tomu v řadě jiných obvodů. Spolupráce ODS s ČSSD je tak i dílem jednání místních představitelů TOP 09. Odsuzovat tedy na základě dojmu jeden typ koalice, který rozhodně v Česku není většinový a není ani výsadou ODS, je krátkozraké. Posuzovat koalice bychom měli až na základě jejich výsledků, nikoliv ještě před pomyslným úvodním hvizdem.